Category Archives: Authors on Authors

Getting Paged asks YA authors to talk about their influences, or non-YA authors to talk about literature from their childhood.

Edgar Samar guest posts: Ang Anino ni Tony Perez

Edgar Samar talks about one of his inspirations for the Janus Silang Series. “May talas ang muling pagsasangkot ni Perez sa mga arketipo ng Liwanag at Dilim sa kaniyang imahinasyon ng nagdaan. Ganito ang motibasyon at inspirasyon ko sa pagsusulat ng aking YA novel series na Janus Sílang, at isang lilim ang anino ng pagkatha ni Perez.” [Link for an English translation found in full post.]

Edgar Samar guest posts: Ang Anino ni Tony Perez

Edgar Samar talks about one of his inspirations for the Janus Silang Series. “May talas ang muling pagsasangkot ni Perez sa mga arketipo ng Liwanag at Dilim sa kaniyang imahinasyon ng nagdaan. Ganito ang motibasyon at inspirasyon ko sa pagsusulat ng aking YA novel series na Janus Sílang, at isang lilim ang anino ng pagkatha ni Perez.” [Link for an English translation found in full post.]